Očevo Pismo Ljubavi


Bog nas je stvorio da živimo u zajednici sa njim. To je naša svrha postojanja. Ali greh je poremetio naš odnos sa Bogom. Ali Bog je dao rešenja kako bi naš greh bio izbrisan. Rešenje je u Njegovom sinu Isusu Hristu.

Ko je Isus? » Odluka za Boga »