Ko smo mi?

UpoznatiBoga.com je sajt koji ima za cilj da prenese osnovnu poruku Jevanđelja na najjednostavniji način kako bi što veći broj ljudi imali priliku da se upoznaju sa osnovama Isusovog učenja i o tome kakav uticaj njegov život ima na nas. UpoznatiBoga.com je deo globalne medjunarodne mreže Jesus.net koja se sastoji od više od 70 hrišćanskih organizacija i misija koje se bave evangelizmom i podučavanjem na internetu.

Jesus.net želi da Jevanđelje postane slobodno dostupno na internetu za svaku osobu na svetu. I vidimo uticaj na našim veb stranicama. Svakih nekoliko sekundi neko na svetu odluči da želi da upozna Isusa. Naš san je da ljudi rastu u veri gde god se oni nalazili.